Voor gemeenten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Ontwerp-zonder-titel-10.jpg

We hebben regelmatig contact met gemeenten en provincies. We horen over de parkeerdruk, parkeerbalansen en de sterke wens (van bewoners) om te vergroenen en het terugdringen van het aantal auto’s over het algemeen.

Deelmobiliteit lijkt het antwoord. Maar deze term is zo generiek je er niet zomaar de problemen mee oplost.

Op deze pagina leggen wij uit wat het concept van Wheelshare onderscheidend maakt ten opzichte van andere oplossingen. Ook staan op deze pagina’s wat mogelijkheden die Wheelshare biedt voor gemeenten.

Community-based autodelen

Wheelshare faciliteert community-based autodelen met een app. Dit is een vorm van autodelen waarbij eigen voertuigen van mensen beschikbaar worden gesteld voor gezamenlijk gebruik binnen een gemeenschap, buurt of groep.

In essentie is Wheelshare een app. Een app die het voor mensen makkelijk maakt om hun auto te delen met bekenden. Je huurt geen auto, verhuurt je auto niet aan vreemden en je bent ook niet perse onderdeel van aan coöperatie (kan wel). Met Wheelshare deel je eigen auto’s en daarmee ook de kosten met bekenden. Bijvoorbeeld met je buren.

De app regelt een aantal essentiële dingen zoals wie wanneer de auto heeft, kilometerregistratie en het eerlijk verdelen van de kosten. Daarnaast zitten er tal van andere handige opties in en hebben we een praktische handleiding voor mensen die willen gaan beginnen met autodelen.

We leveren dus ook geen auto’s. Mensen kunnen helemaal zelf bepalen welke auto of auto’s ze met elkaar willen delen en met wie. Naast auto’s kunnen ook andere voertuigen zoals bakfietsen, aanhangers, campers of caravans worden gedeeld.

Voordelen van Wheelshare

Snel uit te rollen

Doordat we geen auto’s hoeven te plaatsen of laadpalen hoeven te installeren kunnen we snel uitrollen. In potentie is elke auto een deelauto en elke inwoner een potentiële autodeler.

Vraaggestuurd

Mensen delen naar behoefte verschillende type voertuigen.

Gemeenschapsgevoel

Kan de sociale cohesie versterken doordat mensen elkaar beter leren kennen.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Doordat de auto van iemand is die je kent ga je er anders mee om.

Echt goedkoop

In tegenstelling tot bedrijven die wagenparken verhuren aan consumenten is er bij Wheelshare nagenoeg geen overhead. Dat komt door eigen bezit.

Wheelshare in andere gemeenten

Wheelshare heeft contact met diverse gemeenten en provincies. Hieronder vind je twee voorbeelden van samenwerkingen:

Pilot autodelen

Het landschap van deelmobiliteit is divers. Er zijn tal van oplossingen. De een werkt in de ene wijk wel en in de andere weer helemaal niet.

Om te achterhalen of deze vorm werkt in bepaalde gebieden hebben wij een pilot ontwikkeld in samenwerking met de provincie Drenthe.

In het kort werkt de pilot als volgt:

  1. We kiezen een aantal wijken of een ander gebied.
  2. De gemeente schrijft bewoners aan in dit gebied met een aanbod voor 6 maanden gratis gebruik van de app.
  3. We meten en analyseren per wijk het gebruik en eventueel in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen kunnen we extra vragen beantwoorden.

Autodelen stimuleren

Als gemeente wil je misschien autodelen stimuleren. Dit kan natuurlijk met behulp van een pilot, maar ook op andere manieren.

  • Laten proberen met een kortingscode.
  • Een parkeerplek reserveren voor een deelauto.
  • Voorrang geven voor parkeervergunningen voor deelauto’s.
  • Parkeerplekken markeren als Deelautoplek. Een voorbeeld hiervan staat hieronder, dit is in Utrecht. Zij voorzien de parkeerplek met daarbij ook het platform genoemd waarmee de auto gedeeld wordt.

Meer informatie nodig of samenwerken ?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. We hebben ook een presentatie met aanvullende informatie voor gemeenten.

thomas@wheelshare.nl
085 080 50 55